back-normativa

NOVA NORMATIVA

  • No es permetrà l'entrada a la instal·lació a qualsevol persona que presenti simptomatologia relacionada amb la COVID-19.
  • És obligatori desinfectar el calçat i les mans abans d’entrar al centre. No es pot  utilitzar el calçat que es porta del carrer.
  • Respecta les noves direccions de circulació internes readaptades per intentar evitar aglomeracions.
  • És obligatori l'ús de mascareta dins de la instal·lació.
  • És obligatori mantenir la distància de seguretat de 2 metres dins de la instal·lació.
  • No es permetrà l'accés a la instal·lació a cap abonat que s'hagi oblidat el carnet de la instal·lació.