Colom

Dep. Social

Departament social del gimnàs cem can ricart de barcelona gestionat per lleuresport

El Departament Social neix l’any 2006 amb la vocació de donar resposta a les necessitats socials del territori, en tots aquells col·lectius, entitats, associacions i serveis que compten amb persones amb risc d’exclusió social.

Les seves funcions generals són les d’organitzar,  gestionar i coordinar totes les accions educatives, projectes i activitats complementàries que tenen vinculació amb qüestions socials. A més d’això, participa en les xarxes socials del barri a través de les comissions i plataformes comunitàries amb les entitats, per dissenyar noves propostes educatives amb la finalitat d’assolir una inclusió social a través de l’esport.

OBJECTIUS DEL DEPARTAMENT SOCIAL

Objectius del departament social de can ricart gimnas barcelona
 • Fomentar l’activitat física com a element beneficiós per a la salut i de millora de la qualitat de vida de la població diana del districte de Ciutat Vella.
 • Promoure l’activitat física com a element de dinamització i cohesió social, així com a instrument d’inclusió social.
 • Potenciar la cultura i l’esport com a factors determinants d’una societat més cohesionada i inclusiva.

ORGANITZACIÓ

Agrupem per àmbits totes les accions que s’organitzin, aglutinant així les diferents activitats en funció de la problemàtica social que volem treballar. D’aquesta manera es podrà actuar de forma mes homogènia i amb els mateixos criteris educatius. Aquesta organització, ens permetrà detectar les necessitats de cada grup i endegar iniciatives a partir de les coordinacions amb les entitats de cada àmbit.

ÀMBITS

Àmbit d’infància i
adolescència

 • Projecte multiesportiu social
 • “Marxa fent esport”
 • Franja infantil i juvenil
 • Escola esportiva terrestre i aquàtica

Àmbit de discapacitats intel·lectuals i físiques

 • Treball amb diferents entitats
 • Activitats puntuals i jornades de sensibilització

Salut mental i tractament de drogodependències

 • Beques a entitats
 • Preparació de programes esportius per a entitats

Àmbit de la dona

 • Activitat física per a la dona
 • Activitat física per a la dona en el medi aquàtic
 • Activitats de sensibilització

Àmbit de la tercera edat

 • Treball amb diferents entitats
 • Diades

Àmbit comunitari

 • Participació en diferents plataformes comunitàries
 • Participació en les comissions de les festes populars

Si vols rebre informació o suggerir alguna cosa fes clic més abaix:

Formulari de contacte

Escriu el teu nom (obligatori)

El teu e-mail (obligatori)

Missatge (obligatori)


Accepto la poliítica de privacitat del centre (Consulta la nostra política de privacitat aquí)

.